مطالب اخیر

۱۰ علت خستگی و خواب آلودگی مکرر

همه ما برای تجدید قوا و داشتن آرامش و سلامت روح و جسم خود به خواب کافی نیاز داریم اما باید به این مساله نیز توجه داشته باشیم که خستگی […]

مشاهده

خواب خوب چه خوابی است؟

بسیاری از ما تعریف اشتباهی از خواب خوب و با کیفیت در ذهن خود داریم بهتر است ابتدا با این تعریف آشنا شویم: اگر حتی بعد از چهار پنج ساعت […]

مشاهده

ساعت بیولوژیک بدن چیست؟

آشنایی با ساعت بیولوژیک بدن شما “سحر خیز” میباشید یا “شـب زنده دار”؟ آیا تاکنون شـده کـه زودتـر از زنـگ سـاعـت به طـور خـودکــار از خواب برخیزید؟ بطور کلی ساعت […]

مشاهده