تعبیر خواب اردک

یونگ، یکی از مشهورترین روانشناسان دنیا، تعبیر خواب اردکی که پرواز می‌کند را آزادی روحی معنی می‌کند. همچنین تعبیر دیدن خواب اردکی که شنا می‌کند اشاره به ضمیر ناخودآگاه شما دارد.

درواقع دیدن اردک در خواب اشاره به انعطاف‌پذیری شما دارد. به این معنی که شما می‌توانید با موقعیت‌های مختلف سازگار شوید.

تعبیر دیگر این است که شما خودتان را در معرض خطر قرار می‌دهید.

دیدن اردک سفید در خواب به معنی دروغ و فریب است.

به اعتقاد تعدادی از معبران تعبیر دیدن اردک در خواب نشان‌دهنده ثروت، عشق و آمادگی مقابله با سختی‌ها است.

گروهی از معبران نیز تعبیر خواب اردک را سفر کاری موفق و فرزندان بسیار می‌دانند.

 

دیدگاه معبران غربی

اگر در خواب دیدید که اردکی را شکار می‌کنید این خواب به شما هشداری در مورد تغییرات شدید و غیرمنتظره در پیاده‌سازی برنامه‌هایتان بیان می‌کند.

اگر به سمت اردک  حرکت کنید این خواب نشانه‌های خوبی را به همراه نخواهد داشت. اردک سمبل شخصی است فریب دادن شما برایش لذت‌بخش است.

 

دیدن اردک وحشی در خواب

تعبیر خواب اردک وحشی بیانگر رونق در کسب‌وکار است.

اردک وحشی

 

تعبیر خوردن گوشت اردک

اگر در خواب دیدید گوشت اردک می‌خورید بیانگر شانسی است که به‌زودی به سراغ شما می‌آید.

اگر با نامزدتان مشغول خوردن گوشت اردک بودید به این معنی است که در زندگی شخصی بخت یارتان خواهد بود.

 

تعبیر خواب جوجه اردک

تعبیر دیدن جوجه اردک در خواب نتیجه کارهایی است که بیننده خواب انجام داده است.

خواب دیدن جوجه اردک‌هایی که تازه سر از تخم درآورده‌اند. بیانگر خستگی از مسئولیت‌های بسیارتان است. ولی نهایتا مشخص می شو قبول مسئولیت‌ها به نفع زندگی شما بوده است.

تعبیر دیدن جوجه‌ اردک‌هایی که پروبال درآورده‌اند، به این معنی است که بدون انجام دادن کار فیزیکی کارهای خود موفقیت خواهید شد.

اگر کسی به شما جوجه اردک داد به شما خدمت و محبت خواهد کرد. اگر شما چند جوجه اردک به کسی بدهید شخصی شما را در کار خیر شریک خواهد کرد. دیدن جوجه اردک در اکثر مواقع خیر و نیکو است.

اردک ماهی

 

اردک ماهی

اگر خواب اردک ماهی ببینید به این معنی است که به زودی به یک میهمانی دعوت می‌شوید.

اردک ماهی

برچسب ها: , , ,

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of