تعبیر خواب عقرب

معبران بزرگ خواب عقرب یا کژدم را دشمن ضعیف تعبیر کرده‌اند.

دیدن عقرب در حواب

ابن سیرین در ارتباط با تعبیر خواب عقرب می‌گوید: اگر ببینی عقرب  یا همان کژدم تو را نیش‌زده است، یـعـنـی دشمن به تو سخن سخت و تلخی می‌زند که در اثر آن دچار غم و اندوه می‌شوی.

اگر ببینی عقرب داری و مردم را نیش می‌زند، یـعـنـی از مردم بدگویی می‌کنی.

ابن سیرین: اگر ببینید از آستانه خانه شما مار و عقرب افتاده است، یـعـنـی شخصی بزرگ باعث غم و اندوهتان می‌شود.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر عقرب در خواب می‌گوید: اگر ببینی از آسمان عقرب سیاه و عقرب زرد می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد.

اگر ببینی از پیشانی تو عقرب بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.

اگر ببینی از آلت مردی عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.

تعبیر خواب عقرب

 

تعبیر خواب عقرب سیاه

تعبیر دیدن عقرب سیاه در خواب اشاره به بدبختی و تیره روزی دارد.  به این معنی که شما تقریبا قادر به انجام هر کاری نیستید، و بهترین کار این است که وقت خود را صرف عقب نشینی کنید. طول این دوره به اعمال شما بستگی دارد. اگر  درست تصمیم بگیرید به نظر نمیرسد این بدبختی خیلی طولانی شود.

تعبیر عقرب در خواب در صورتی که وارد مقعد شده است، یـعـنـی فرد  دچار آسیب و ضرر و زیان خواهد شد.

اگر ببینی  کشتن عقرب به معنی پیروزی بر است.

معبری می‌گوید: اگر ببینی در شلوار تو عقرب وجود دارد، یـعـنـی دشمن با زن تو فساد می‌کند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی عقرب را با میل و رغبت و به‌راحتی می‌خوری، یـعـنـی دشمن با تو فساد می‌کند.

تعبیر خواب نیش زدن عقرب و عقرب گزیدگی بدین معناست که دشمن شما با سخنی تلخ موجب ناراحتی و اندوهتان می‌شود.

تعبیر خواب عقرب زرد

تعبیر خواب عقرب زرد اشاره به دشمنی با سیاست دارد.

تعبیر خواب عقرب زرد

تعبیر خواب ماهی را اینجا ببینید.

برچسب ها: , ,

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of