تعبیر خواب ماهی

ازجمله خواب‌های متداول در میان عموم مردم دیدن خواب ماهی و خوردن و کبابی کردن آن است.  تعبیر خواب ماهی مرده با ماهی زنده بسیار متفاوت است.

ازنظر معبران غربی دیدن ماهی در خواب در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، نشانه این است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند به‌زودی شمارا مورد لطف و محبت خود قرار خواهند داد. درواقع نمایانگر آن چیزی است که از درون انسان نشات می‌گیرد.

اگر دختری خواب ماهی ببیند تعبیرش  این است شوهری زیبا و با استعداد قسمتش می‌شود.

 

 تعبیر خواب ماهی  ازنظر دانیال نبی

اگر خواب ببینید که ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی دارید خواب شما نشانه غنیمت است.

دیدن ماهی کوچک در خواب نشانه غم و اندوه است.

تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر نشانه بلا ، گرفتاری ، مصیبت ، مشقت و سختی است.

تعبیر خواب ماهی در دریای سردسیر خوب و نیکو است.

 

ابن سیرین

دیدن ماهی کوچک در خواب نشانه ضرر دیدن از غلام و بنده خود است

خوردن ماهی نشانه این است که از طریق مسافرت مال و اموال به دست خواهید آورد.

اگر خواب ببینید که کسی به شما ماهی خشک و شوری دارد خواب شما نشانه این است که شخص بزرگی به شما ظلم خواهد کرد.

 

تعبیر خواب خوردن ماهی

اگر در خواب ببینید ماهی تازه پخته می‌خورید، به این معنی است که به‌اندازه آن مال و اموال به دست می‌آورید

اگر ببینید ماهی کباب و بریان شده خورده‌اید، نشانه این است که اگر فرد عفیف و پاک‌دامنی هستید به مسافرت می‌روید و به کسب علم و دانش می‌پردازید، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنید ولی اگر انسان مفسد و بدی هستید دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. لازم به ذکر است تعبیر ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور است.

خوردن ماهی

 

تعبیر خواب ماهی مرده

دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق دردآوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید. دیدن ماهی مرده در خواب نشانه ناراحتی و غم است.

تعبیر خواب ماهی مرده

دیدن خواب ماهی سفید نشانه بخت و اقبال است.

ماهی قزل‌آلا اشاره به  پول و مال و ثروت دارد.

تعبیر خواب ماهی قرمز نشانه فر و شکوه است.

دیدن خواب ماهی آزاد به یعنی آينده‌ى درخشانى در انتظار شماست.

تعبیر خواب ماهی قرمز

تعبیر خواب عقرب را اینجا بخوانید.

برچسب ها: , ,

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of