تعبیر خواب مردن

فروید: رویاها محصول سیستم ناخودآگاه‌اند که فعالیتشان چیزی جز برآورده کردن آرزو نیست.

از نظر روانشناسان رویاهای ما چیزی نیست به‌ جز آرزوهایی که در بیداری به دنبال برآورده کردن آن‌ها هستیم. البته این نظریه قادر نیست انواع کابوس‌های مرتبط با اختلال استرس و اضطراب بیان کند.

تعبیر خواب مردن

خواب هایی که راجع به مرگ و مردن می‌بینم را می‌توان در گروه دردناک‌ترین‌ها قرارداد. این مدل خواب گاهی ممکن است یک نشانه و هشدار در ارتباط با  لحظات بیداری باشد. ولی هرچقدر هم که این خواب ناراحت‌کننده باشد خوشبختانه فقط یک رویا است و می‌توان از خواب بیدار شد! با این وجود دانستن تعبیر خواب مردن بسیار اهمیت دارد. چراکه نشانه ها را برای ما قابل‌ درک می‌کند و شاید بتوانیم از بروز حادثه جلوگیری کنیم.

 

 تعبیر خواب مردن از نگاه ابن سيرين:

اگر ببینی مردگان به تو مژده مرگ می‌دهند و خشنود و راضی هستند، یـعـنـی خدا از تو راضی است،‌‌‌‌‌ ولی اگر با نارضایتی صحبت می‌کنند تعبیرش برعکس حالت قبلی است.

ابن سیرین درباره تعبیر خواب مردن می‌گوید: اگرشخصی مرده را در خواب خودت ببینی و از او سوال کنی: تو که فوت کرده بودی؟ و او در پاسخ بگوید: “من زنده‌ام”، یـعـنـی حال‌ و روز او در آن جهان خوب و خرم است و جایگاهی نیکو نزد خداوند دارد.

اگر ببینی جان و روح از بدن تو بیرون آمد، یـعـنـی به هلاکت خواهی رسید، یا اینکه زن یا فرزند تو از دنیا فوت می‌کند و ثروت خود را از دست می‌دهی. اگر ببینی جان و روح از بدن تو جدا شد و به آسمان رفت، یـعـنـی به‌زودی از این دنیا می‌روی.

 تعبیر خواب مردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی که گریه می‌کند و غمگین است، یـعـنـی آن مرده در زمان حیاتش در دنیا بدکردار بوده است، اگر شخص مرده از سردرد ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در زمان حیاتش در دنیا با مردم به تکبر رفتار می‌کرده است،‌‌‌‌‌ یا اگر از درد دندان ناله می‌کند، یـعـنـی در زمان حیاتش فحش و ناسزای فراوانی به دیگران گفته است،‌‌‌‌‌ یا اگر از درد شکم ناله می‌کند، یـعـنـی آن مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده است.

اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده است، یـعـنـی با ایمان از دنیا رفته است.

اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های سفید پوشیده است، یـعـنـی سرانجام خوشی دارد،‌‌‌‌‌ ولی اگر لباس‌های سیاه پوشیده است، یـعـنـی آخرت بدی دارد، ‌‌‌‌‌ یا چنانچه لباس‌های زرد و کبود پوشیده است، یـعـنـی در زمان حیاتش گناهکار بوده است.

اگر ببینی بر تن مرده‌ای لباس پوشانده‌ای، یـعـنـی به‌زودی از دنیا می‌روی. اگر ببینی لباس خودت را به مرده داده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی

خواب دیدن مرده‌ای که لباس می‌فروشد، یـعـنـی آن نوع لباس گران خواهد شد.

امام صادق درباره تعبیر خواب مردن این‌طور می‌گوید: اگر شخص مرده‌ای از اطرافیان و نزدیکان خودت را در خواب ببینی که با تو مشاجره و بحث می‌کند و یا اینکه از تو روی برگردان است، یـعـنـی به وصیت او عمل‌نکرده‌ای و درخواست‌های او را نادیده گرفته‌ای.

تعبیر خواب عروسی را اینجا بخوانید.

برچسب ها:

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of