۵,۰۰۰ ریال – خرید

اپلیکیشن آسای

می‌توانید خواب‌های شبانه‌تان را با استفاده از آسای تعبیر یا تفسیر کنید. هم با استفاده از روش علمی روانکاوانه و هم با استفاده از متون قدیمی تعبیر خواب.

۵,۰۰۰ ریال – خرید