تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج

تعبیر خواب آرنج آنلی بیتون

دیدن آرنج در خواب ، بدین معنی است که شما کارهای مهم و خوبی انجام می‌دهید ولی در مقابل ، دستمزد کمی دریافت می‌کنید .
اگر دختری در خواب آرنج خود را رویت کند ، دلیل آن بود که با فردی ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد .
اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب دویدن

تعبیر خواب آرنج ازکتاب سرزمین رویاها

آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود
آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .
آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار
بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

 

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

بند جوراب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : یک زن جوان خواب بندجوراب ببیند : او نباید فعلا امید موفقیت داشته باشد . یک زن جوان خواب ببیند که بند جورابش را […]

نوشابه

لوک اویتنهاو می گوید : نوشابه : افزون شدن نیرو ؛ نشانه سلامتی نوشابه گازدار ( نوشیدن آن ) : نگرانی در امور زندگی ۰ ۰ vote Article Rating

پردهء پرنقش و نگار

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن پرده ای پر نقش و نگار و گران قیمت در خواب ، نشانة آن است که زندگی پر تجمل و اشرافی مورد علاقة شما […]

ریسمان

محمدبن سیرین گوید : ریسمان درخواب ، سفر است و بعضی از معبران گویند : کار مردی است که با زنان اختلاط دارد . اگر بیند که از پشم ریسمان […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x