تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی

تعبیر خواب ابزار جراحی آنلی بیتون

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانة آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید برد .

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب بیماری
0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

جغجغه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است . اگر در خواب ببینید که جغجغه ای در دست دارید که خودتان آن را تکان می […]

پلکان

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ بالارفتن از پلکان در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی فراوان است . ۲ـ افتادن از پله ها در خواب ، نشانة آن است که […]

صدا

لوک اویتنهاو می گوید : صدا کردن کسی را صدا کردن : خبر کسی شما را صدا کند : خود خوری کردن صدای ریزش آب : خوشبختی بزرگ ۰ ۰ […]

اجاق

لیلا برایت می‌گوید : دیدن اجاق با آتش در خواب ، نشانه‌ی خوشبختی است . دیدن اجاق بدون آتش در خواب ، به معنی تنهایی است . اگر در خواب […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x