اهانت

آنلی بیتون می‌گوید :
اگر در خواب ببینید که در دادگاه ، به یک قاضی اهانت می‌کنید ، بیانگر بی‌دقتی در انجام کارها است . اگر در خواب کسی به شما اهانت کرد ، به این معنا است کاری انجام می‌دهید که به شما احترام می‌گذارند .
اچ میلر می‌گوید :
اگر در خواب ببینید فرد اهانت کننده یک بچه است ، نشانه‌ی پیروزی در انجام کارها است . اگر در خواب ببینید کسی که به شما توهین می‌کند بزرگ‌تر از شما است ، نشانه‌ی جدایی از دوستان است . اگر در خواب ببینید که یک غریبه به شما توهین می‌کند ، نشانه‌ی گرفتاری‌های کاری است .

به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب عمل بینی
تعبیر خواب عمل بینی

تعبیر خواب عمل بینی به طور کلی جراحی بیانگر دوری و اجتناب کردن از موضوعات عمیق در زندگی داخلی است. اگر در خواب دیدید که دریگران در مورد جراحی پلاستیک […]

غریبه

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید غریبه ای شما را شاد می کند ، دلالت بر آن دارد که به محیطی سالم و صمیمی پا خواهید گذاشت . […]

یرقان

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به بیماری یرقان مبتلا شده اید ، علامت آن است که از آشفتگی های موقت به خوشبختی خواهید رسید ۲ـ اگر خواب […]

چرتکه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر بیننده خواب کاسب و بازاری باشد و چرتکه در خواب ببیند نشان دهنده این است که از وضع کسب و کار خود نگران است […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments