بیسکویت

لیلا برایت می‌گوید :
اگر خواب ببینید مشغول پختن بیسکویت هستید ، نشان‌دهنده‌ی شرکت در یک جشن یا مهمانی دوستانه است .
آنلی بیتون می‌گوید :
خوردن بیسکویت در خواب ، بیانگر آن است که توطئه‌ی دشمنان را بر ملا می‌سازید . اگر دختری در خواب خود را مشغول خوردن بیسکویت ببیند ، دلالت بر توجه‌ی زیادیبه جنس مخالف دارد .
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
شما بیسکویت دارید : یک سفر خوش در پیش دارید .
بیسکویت میخرید : اشتهای شما زیاد خواهد شد .

0 0 vote
Article Rating

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب ادرار
تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار ابن سیرین اگر کسی بیند که ادرار کند ، به جایگاهی که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود ، دلیل کند که […]

پزشک

لیلا برایت می‌گوید : دیدن پزشک در خواب ، بیانگر آن است که سلامتی شما در خطر است . اگر در خواب ببینید که پزشک شده‌اید ، به این معنی […]

تعبیر خواب آشنا
تعبیر خواب آشنا

آنلی بیتون می‌گوید : تعبیر خواب آشنا و ملاقات کردن یا صحبت با یک آشنا در یک مکان ، دلیل بر آن دارد که خبری خوب و خوشحال کننده به […]

اسفند دود کردن
تعبیرخواب اسفند دود کردن

تعبیرخواب اسفند دود کردن منوچهر مطیعی تهرانی اسفند یا اسپند دود کردن در خواب نمایانگر هراسی است که از آینده دارید . چنانچه در خواب دیدید که اسفند در آتش […]

مشترک
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x