تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت

تعبيرخواب صف نماز جماعت: اگر خواب ببینی در صف نماز جماعت ایستاده ای ۵ تعبیر دارد اولی رضایت یا شادی های مختلفی که در چند روز آینده آن ها را حس خواهی کرد که شاید حتی دلیل آن را هم ندانی

دوم ایمن شدن در مقابل چشم نظر و یا نقشه ی بددلان و حسودان،

سوم عزت و جاه پیدا کردن در نزد دیگران و به عبارت دیگر صاحب احترام و منزلت شدن در مدت کوتاه،

چهارم رستگار شدن بواسط ی دعاهای خیر دیگران ،

و در نهایت  جایگاه مهم در زندگی و نزد پدر و مادر ، اگر ببینی در مسجد حاضر شده ای و خودت به تنهایی صف تشکیل داده ای به این معناست که افراد زیادی حامی شما خواهند شد و به موفقیت های زیادی دست پیدا خواهید کرد،اگر ببینی در صف اول نماز جماعت و در میان افراد صاحب منزلت و یا معروف ایستاده ای و مشغول خواندن نماز هستی تعبیر آن مراد دل و کام یافتن است همچنین دکتر مدنی این رویا را به علامت توانگری و ثروتمندی میدانند.

2.8/5 - (52 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

درخت عود

دلیل کند بر مردی نیکو روی ، لطیف طبع ، خوش زبان وتوانگر . به این مطلب رای دهید

تغذیه حیوانات

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب ببینید که به حیوانات غذا می‌دهید ، نشانه‌ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌گردد . به این مطلب رای دهید

سرقت

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است ، نشانة عقده ها و کمبودهای روانی و بداقبالی شماست . ۲ـ اگر خواب ببینید متهم به […]

تعبیر خواب معشوف
تعبیر خواب معشوق

دیدن خواب معشوق به شکل پر دردسر، نشان دهنده‌ی مشکلی است که در انگیزه‌های شما اختلال ایجاد کرده و شما را در مسیر رسدن به اهدافتان دلسرد گرده است..تعبیر خواب […]

guest
1 دیدگاه
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments