تعبیر خواب تیمم

تعبیر خواب تیمم

تعبیر خواب تیمم از خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب تیمم، دلالت بر سفر کردن دارد یا هشداری است براینکه، به مرضی دچار می شود که باعث تیمم شخص می گردد.

 

تعبیر خواب تیمم

تیمم به معناى قصد و اراده کردن است و در اصطلاح فقه عملى است که در شرایط خاص، جایگزین وضو و غسل می ‏شود و تیمم کردن در خواب بیانگر سفر کردن می باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب ریاست
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

عناب

دیدن عناب به خواب مال است . اگر بیند عناب به کسی داد ، دلیل که راحت به وی رساند . اگر بیند عناب داشت و میخورد ، دلیل که […]

مسلمان شدن

اگر مردی دید مسلمان بود و دیگر باره مسلمان شد ، دلیل که کار او مستقیم شود . اگر دید کافر شد ، دلیل که در بلائی افتد . اگر […]

پژواک

آنلی بیتون می‌گوید : شنیدن پژواک صدای کسی در خواب ، بیانگر آن است که روزهای بدی پیش رو دارید .

چکاوک

به فارسی قبره خوانند و تاویلش در خواب ، فرزند یا غلام بود . اگر در خواب بیند که چکاوک نر بگرفت ، یا کسی به وی داد ، دلیل […]

دیدگاه بگذارید

avatar
  مشترک  
Notify of