دیدن سید

تعبیر خواب سید

تعبیر خواب سید از نظر استاد طباطبایی

تعبیر خواب سید اگر  که دیده باشیبه شما پولی را به عنوان عیدی میدهد و یا بطور کلی دلیل این کار مشخص نیست ، به چند علامت مختلف می باشد که بدون شک یکی از این موارد شامل حالتان خواهد شد ، اولی ایمنی یافتن از برخی بدبیاری ها و بدشانسی ها که سبب می شوند زندگی آدمی را مختلف کنند ، دومی بدست آمدن فوری شادی و نشاط در مدت زمان کوتاه ، سومی اقبال و خوشبختی در آینده ی نزدیک ، و چهارمی منفعت های مالی که بعد از یک یا چند سال بعد راه به زندگی تان باز خواهند کرد ، در واقع هیچ معبری دیدن این رویا را منفی و یا بد تعبیر نکرده اند و هر آنچه که در این نوشته میخوانید نیکو و امیدوارکننده خواهد بود.

تعبیر خواب سید از شیخ طوسی

اگر دختر مجردی خواب دیده باشد از دست های مرد سیدی هدیه دریافت میکند نشان دهنده ی عاقبت بخیری و یافتن همسری پاکدامن و صالح است ، مخصوصا اگر ناشناس باشد نیکوتر است ،ایشان گفته اند اگر زنی باردار خوابی با همین مضمون دیده باشد نشان دهنده ی رونق ، رزق و روزی ، و بهتر شدن وضعیت کسب و کار است ، چنان چه خواب دیدی سیدی به شما پول بسیار زیادی می بخشد خوب است و نشان دهنده ی رفاه ، راحتی و داشتن زندگی آرام و بدون دغدقه در آینده است و هر چقدر مقدار آن بیشتر باشد منفعتی که خوابی برد نیز بیشتر است.

تعبیر سید از احمد مدنی

تعبیر خواب پول گرفتن از دست سید مرد یا زن را در چند مورد مهم خلاصه کرده اند ، اول نیرومندی و بهبود روحیه ، دوم بزرگی یافتن و یا بدست آوردن مقامی شایسته در همین دنیا ، سوم ایمن شدن در مقابل بلا خطر و وسوسه های شیطانی ، چهارم کسب و کار حلال.

4.5/5 - (57 امتیاز)
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب نردبان
تعبیر خواب نردبان

تعبیر خواب نردبان ابن سیرین اگر بر نردبان از گل و خشت می رفت ، دلیل صلاح کار او است. اگر چوبین بود ، دلیل ضعف دین است. اگر از […]

تعبیر خواب سماور
تعبیر خواب سماور

تعبیر خواب سماور منوچهر مطیعی تهرانی سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگین است معبری دیگر معنقد است: دیدن سماور در خواب دلالت بر وعده دوستی از […]

اخبار

اچ میلر می‌گوید : اگر در خواب خبر خوشی شنیدید ، علامت آن است که خبر بدی به شما می‌رسد و اگر در خواب خبر بدی شنیدید ، نشانه‌ی آن […]

تعبیر خواب افسانه
تعبیر خواب افسانه

تعبیر خواب افسانه از کتاب سرزمین رویاها یک افسانه تعریف می کنید : یک اتفاق مهم و خوشایند رخ می دهد . دیگران یک افسانه تعریف می کنند : باید […]

مشترک
Notify of
guest
3 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments