تعبیر خواب شهید

تعبیر خواب شهید

تعبیر خواب شهید به معنی کنار رفتن تاریکی ها ، اختلاف ها گرفتاری ها و همچنین از بین رفتن تنگدستی و فقر از معانی اصلی این رویاست ، همچنین دور شدن از خطرات شدید و ناگهانی و ایمن شدن از ترس و بلا نیز از تعبیر همین خواب است
تعبیر خواب شهید ازدکتر علی مدنی: اگر ببینی با شهید گمنام  در حال تکلم هستی و یقین داری که چهره و یا شخصیت او برای شما آشناست به علامت عاقبت بخیری رضایت والدین کسب موفقیت و پیروزی و همچنین اوج گرفتن در زمینه ی علم و دانش و در نهایت رسیدن به یک مقام مهم و عالی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب غذا

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب بيند كه شهادت مي آورد و بيننده مصلح بود، دليل است با شهادت از دنيا برود.

اگر مفسد بود، دليل كه ازگناه توبه كند. اگر مشرك بيند مسلمان شود.

 

3.3/5 - (25 امتیاز)
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

روژ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : روژ را نیز زن ها در خواب می بینند و امکان اینکه یک مرد به خواب ببیند کم است مگر در رابطه با یک زن […]

قدید

محمدبن سیرین گوید : اگر درخواب بیند گوشت گوسفند قدید کرده است دلیل غنیمت است . اگر گوشت اسب بود ، مردم او غنیمت نمایند و خوردن گوشت قدیدی درخواب […]

سوره طه

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره طه می خواند ، دلیل که با دشمنان خصومت کند و ایشان را قهر کند و نامش به خیرات منتشر گردد . حضرت […]

تزریق واکسن

لیلا برایت می‌گوید : تزریق واکسن ، نشانه‌ی آن است که از ستم ظالمان نسبت به افراد ضعیف ناراحت شده و سعی دارید تا از آنان حمایت کنید . به […]

guest
13 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments