تعبیر خواب شهید

تعبیر خواب شهید

تعبیر خواب شهید به معنی کنار رفتن تاریکی ها ، اختلاف ها گرفتاری ها و همچنین از بین رفتن تنگدستی و فقر از معانی اصلی این رویاست ، همچنین دور شدن از خطرات شدید و ناگهانی و ایمن شدن از ترس و بلا نیز از تعبیر همین خواب است
تعبیر خواب شهید ازدکتر علی مدنی: اگر ببینی با شهید گمنام  در حال تکلم هستی و یقین داری که چهره و یا شخصیت او برای شما آشناست به علامت عاقبت بخیری رضایت والدین کسب موفقیت و پیروزی و همچنین اوج گرفتن در زمینه ی علم و دانش و در نهایت رسیدن به یک مقام مهم و عالی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب غذا

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب بيند كه شهادت مي آورد و بيننده مصلح بود، دليل است با شهادت از دنيا برود.

اگر مفسد بود، دليل كه ازگناه توبه كند. اگر مشرك بيند مسلمان شود.

3.6/5 - (9 امتیاز)
برچسب ها:

تعبیر خواب پیشنهادی

تعبیر خواب شکر
تعبیر خواب شکر

تعبیر خواب شکر منوچهر مطیعی تهرانی دیدن شکر اندک در خواب نیکو است و شیرین کامی و توفیق تعبیر شده است همچنین شنیدن سخنان خوش از دوستان ولی شکر بسیار […]

گزنگبین

محمدبن سیرین گوید : دیدن گزنگبین ، دلیل بر روزی حلال است که به وی رسد . اگر دید گزنگبین بسیار داشت و به کسی نداد ، دلیل که مال […]

فسنجان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن فسنجان در خواب بد نیست و آن را باید جزو غذاهای خوب محسوب داشت . فسنجان مالی است که آماده و اندوخته و فراهم […]

تعبیر خواب آب
تعبیر خواب آب

تعبیر خواب ابن‌ سيرين اگر بيند كه بر فراز آب همى رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن چه بدين نمايد، دليل كند بر قوت ايمان و اعتقاد پاك […]

guest
12 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments