تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب لباس جابر مغربی

تعبیر لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می‌باشد و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به دین و لباس نو مربوط به دنیا می‌باشد.
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر پیراهن، زن می‌باشد و همچنین تعبیرش حال و روز و کسب و کار تو برای به دست آوردن رزق و روزی است.

تعبیر لباس مناسب این است که زندگانی و معیشت برای تو گسترده می‌شود.

تعبیر خواب لباس سفید

اگر افراد در خواب شما لباس سفید پوشیده باشند، یا در خواب ببینید که لباس‌های سفید در اطراف شما پهن شده است، تعبیر آن این است که تغییراتی مهمی در حال رخ دادن در زندگی شما هستند و به زودی اثرات‌ این تغییرات را تجربه خواهید کرد. این تغییرات بسته به شرایط حال زندگی شما ممکن است خوب یا بد باشند.

 

تعبیر  لباس‌های رنگی‌رنگی

اگر درباره لباس‌های رنگارنگ خواب ببینید، این خواب نشان از آن دارد که اتفاقات خاصی در زندگی شما رخ خواهد داد. پیامد‌های این اتفاقات می‌تواند متنوع باشد؛ این بدین معنی است که برخی از آن‌ها می‌تواند ختم به خیر شود، اما بعضی دیگر شما را به دردسر بیاندازند! بنابراین برای مواجهه با اتفاقات غیرمتقربه آماده شوید.

 

تعبیر خواب لباس تنگ

اگر در خواب و رویا لباس‌های شما تنگ باشد، این نشان از آن دارد که شما ناامید و ناراحت هستید و به تغییراتی در زندگی نیاز دارید. شاید برنامه‌های شما نتیجه عکس داده اند و شما در موقعیتی قرار گرفته اید که شاد نیستید. زمان آن رسیده که نگاه بهتری به زندگی خود بیاندازید، تغییراتی ایجاد کنید و درنتیجه شادی و آرامش را برای زندگی به ارمغان بیاورید.

 

تعبیر خواب درباره پوشیدن لباس مشکی

اگر در خواب در حال پوشیدن لباس مشکی هستید، این خواب نشان از غم و از دست دادن دارد. شاید به زودی این موارد را تجربه کنید. شاید به زودی یکی از نزدیکان شما از دنیا برود. به هر حال تعبیر خواب پوشیدن لباس مشکی غم و ناراحتی است.

 

تعبیر خواب گم کردن لباس‌ها

اگر در خواب لباس‌های خود را گم کرده باشید، این خواب نشانه اوضاع مالی کنونی شماست. شاید با مشکلات مالی مواجه هستید و نمی‌دانید چگونه از پس آن‌ها بربیایید. زمان آن رسیده که از خرید چیز‌های بی‌ارزش اجتناب کنید. از ولخرجی پرهیز کنید،‌ چراکه حل این مشکلات به آن راحتی که فکر می‌کنید، ‌نیست!

 

تعبیر خواب لباس‌های کثیف

لباس کثیف می‌تواند نشانه خشونت یا هتک حرمت باشد. باید مراقب اطرافیان خود باشید. مراقب باشید با افراد غریبه بحث، معامله یا درگیری نداشته باشید. از طرفی، تعبیر خواب لباس کثیف عدم اعتماد کردن به افراد است. مراقب باشید به هر کسی اعتماد نکنید، شاید در اولین دیدار شاد و خوش با شما رفتار شود اما در انتها نتیجه‌ای جز زیان در پی نخواهد داشت.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب لباس‌های مرتب و تمیز

برخلاف توضیحات قبل، خواب لباس تمیز نشانه اوضاع مالی خوب و پول زیاد است. شانس شما برای مدیریت پول زیاد است. زمان سرمایه‌گذاری فرا رسیده است. با داشتن اعتماد به نفس و اراده جلو بروید تا تمام ایده‌ها و فعالیت‌های شما به موفقیت منتهی شود. در این دوره از زندگی خود تمام تلاش خود را به کار گیرید.

خواب لباس
تعبیر خواب لباس از حضرت دانیال

تعبیر لباس، کسب و کار مرد می‌باشد. اگر ببینی پیراهن نو و گشاد پوشیده‌ای، تعبیرش درستی کار و خوبی حال و روز تو می‌باشد.
اگر ببینی لباس خوب و نیکو داری، کسب و کار تو خوب می‌شود.

 

تعبیر خواب لباس ابراهیم کرمانی

اگر ببینی پیراهن نو پوشیده‌ای، ظاهراً انسان خوبی می‌باشی، ولی باطن بدی داری.

تعبیر خواب لباس از ابن سیرین

اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های خوب پوشیده است، باایمان از دنیا رفته است.

اگر ببینی لباس خودت را با قیچی بریده‌ای، تعبیرش خوب است.

اگر ببینی سگی لباس تو را پاره کرده است، دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.

 

امام صادق (ع) در تعبیر خواب لباس می‌فرمایند:

تعبیر‌های پیراهن نو و گشاد عبارتند از:

دیدن مردم
شرم و حیا و پوشیدگی
زندگانی و معیشت خوب و خوش
ریاست
شادی و نشاط
بشارت و خبر خوش.
تعبیر‌های لباس نو عبارتند از:

زن
پادشاه
مال
خیر و منفعت.
تعبیر خواب لباس سوخته

تعبیر خواب لباس

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس سوخته، ضرر و زیان از سوی پادشاه می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آتش لباس تو را سوزانده است، با فامیل درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی یا به خاطر مال و اموال دچار غم و اندوه می‌شوی.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی لباس کسی آتش گرفته است، آن شخص دچار مصیبت و ترس و بیم می‌شود.

لباس پاره یا بریده

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس پاره شده، فاش شدن راز است.

 

جابر مغربی درباره لباس می‌گوید:

لباس کثیف و پاره تعبیرش فساد در دین و دنیا است.
اگر ببینی زیر پیراهن خودت را پاره می‌کنی، مشغول سرپرستی و ریاست خانه می‌شوی.
اگر ببینی پیراهن پاره پوشیده‌ای، تعبیرش این است که کار تو دچار آشفتگی و بی‌نظمی می‌شود و رازت فاش خواهد شد.
اگر ببینی یقۀ پیراهن تو از پشت پاره شده است، به دروغ به تو تهمت می‌زنند، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِنْ کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَتْ… _. و اگر پیراهن وی از عقب دریده شده زن دروغ می‌گوید… (یوسف-۲۷).

اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی لباس تو را پاره کرده‌اند، دچار غم و ناراحتی می‌شوی و با زن خودت دعوا و درگیری پیدا می‌کنی.

 

لباس تنگ و پست

تعبیر دیدن لباس تنگ و پست، بد می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پیراهن تنگ پوشیده‌ای، در عیش و معاش و تامین مایحتاج زندگانی خودت دچار تنگنا و کمبود و مضیقه می‌شوی.
تعبیر دیدن لباس سبز و تنگ هم برای دین و هم برای دنیا بد می‌باشد.
لباس کهنه

اصفهانی می‌گوید:

تعبیر لباس کهنه، غم و اندوه از سوی پادشاه می‌باشد.
اگر ببینی لباس کهنه را از تن خود درآورده‌ای، تعبیرش خوب است.
اگر ببینی لباس کهنه می‌فروشی، تعبیرش خوب است.
تعبیرگری نیز می‌گوید: تعبیر پوشیدن لباس کهنه، غم و اندوه و همچنین فقر و تنگدستی طولانی می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

تعبیر لباس وصله زده، فقر و تنگدستی است.
اگر ببینی پیراهن تو کهنه و کثیف است، دچار فقر و بیچارگی و رنج و غم و اندوه خواهی شد و هر چه پیراهن را کهنه‌تر و پاره‌تر ببینی، بلا و گرفتاری و مصیبت تو بیشتر می‌شود و احتمالاً هلاک می‌شوی.

تعبیر لباس سفید و شسته، ساخته و پرداخته بودن کار انسان می‌باشد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب نوزاد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی هم پیراهن و هم شلوار تو کهنه و کثیف می‌باشند، اگر ثروتمند هستی فقیر می‌شوی و دچار غم و اندوه خواهی شد.
اگر ببینی فروشندگی و تجارت لباس‌های کهنه را انجام می‌دهی، تعبیرش بد می‌باشد، مخصوصاً اگر چرک و پاره باشند
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر درآوردن لباس کهنه از بدن این است که غم و فقر از تو دور می‌شود.

 

دیدن لباس خونی

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پیراهن خون‌آلودی در دست داری، همیشه ناراحت و غمگین خواهی بود.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است، ولی ضعیف نشده‌ای، مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد).

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از زخم تو خون آمده و بدن و لباس را خون‌آلود کرده است، مال و اموالی حرام به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در بدن تو سوراخی به وجود آمده که از آن خون جاری شده است و لباست را خون‌آلود نموده است، به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

اگر ببینی لباس رنگارنگ داری، چنانچه سپاهی و نظامی هستی و یا اینکه زن می‌باشی، تعبیرش خوب است،

اگر لباس رنگارنگی با رنگ‌های سبز و سرخ و زرد داشته باشی، تعبیرش این است که از پادشاه و حاکم آن سرزمین حرف تلخ و سختی می‌شنوی که باعث ناخشنودی تو می‌شود.

تعبیر خواب لباس

 

لباس سیاه

تعبیر پوشیدن لباس سیاه برای کسی که معمولاً لباس سیاه می‌پوشد خوب و نیک است، ولی اگر معمولاً لباس سفید می‌پوشد، تعبیر بدی برای دین و دنیای او وجود دارد.

اگر پادشاهی در خواب ببیند که لباسش سیاه می‌باشد، تعبیرش خوبی حال و روز او می‌باشد، ولی اگر عموم مردم تحت حکومت پادشاه لباس خود را سیاه ببینند، تعبیرش غم و اندوه است،

بعضی از معبران معتقدند: تعبیر لباس سیاه برای قاضی و خطیب و پادشاه خوب می‌باشد، ولی برای عموم مردم تحت حکومت پادشاه تعبیرش غم و اندوه است،

امام صادق (ع) :  تعبیر لباس سیاه رنگ برای پادشاه و یارانش و قاضی و خطیب و رئیس و محتسب این است که به اندازه ارزش و قیمت لباس، بزرگی و حکومت و شرف و عزت به دست می‌آورند. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سیاه داده‌اند، کافر می‌شوی.

لباس زرد

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر لباس زرد، بیماری است،

ابن سیرین: اگر ببینی پیراهن زرد پوشیده‌ای، بیمار می‌شوی
اگر ببینی روی بدن یا لباس تو رنگ زعفران مانده است، تعبیرش بیماری می‌باشد.
اگر کسی که از دنیا رفته است را در خواب ببینی لباس‌های زرد پوشیده است، در زمان حیاتش گناهکار بوده است.
اگر ببینی به لباس خودت زردچوبه می‌زنی، بیمار می‌شوی، ولی اگر لباس برای دیگری باشد، تعبیرش به صاحب لباس برمی‌گردد.
بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر زنی در خواب ببیند که لباس زرد پوشیده است، ازدواج می‌کند، ولی اگر ازدواج کرده است شوهرش بیمار می‌شود

 

لباس سبز

حضرت دانیال:  به دلیل اینکه لباس و حلۀ بهشتیان سبز می‌باشد، تعبیرش خوب است، همانطور که در قرآن کریم آمده: عَالِیَهُمْ ثِیَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ… _. بر اندام بهشتیان لباس‌هایی است از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای ضخیم… (انسان، ۲۱)،

ابن سیرین : اگر ببینی پیراهن سبز پوشیده‌ای، از شخص عالم و دانشمندی به تو قوت و نیرو می‌رسد.
اگر ببینی رضوان لباس سبز رنگی به تو داده است، به زودی از دنیا خواهی رفت.
جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها به تو لباس سفید یا سبز داده‌اند، یکی از بستگانت از دنیا می‌رود یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی.

تعبیر خواب پیشنهادی

آب شدن
تعبیر خواب آب شدن

آب در تعبیر خواب اشاره به ناخودآگاه و احساسات درونی انسان دارد. رنگ آبی فیروزه ای با مفهوم خرد گره خورده است. این خواب از شما می خواهد تا در […]

آدم کشی

آنلی بیتون می‌گوید : اگر در خواب دیدید به دست کسی کشته شده‌اید ، معنی آن این است که عمری طولانی و پر ثمر خواهید داشت .

بلور

بدان که بلور در خواب ، زنی بی اصل است . اگر بیند بلور داشت یاکسی بدو داد ، دلیل که زنی بی اصل به زنی بخواهد . اگر بیند […]

تعبیر خواب کمربند
تعبیر خواب کمربند

تعبیر خواب کمربند ابن سیرین دیدن کمربند به این معنی است که به اندازه ارزش آن مال و اموال به دست می‌آوری و همچنین پشت و پناه تو فرزندانت می‌باشند. […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments