اعتیاد

تعبیر خواب معتاد شدن به مواد مخدر

تعبیر خواب معتاد شدن به مواد مخدر از شیخ طوسی

اعتیاد در خواب به مواد مخدری مانند تریاک شیشه حشیش هروئین و … نشان دهنده ی این است که یک یا چند خطر از طرف دوستان ما را تهدید میکند.

تعبیر خواب معتاد شدن به مواد مخدر جابر مغربی

نیز مصرف شاه دانه و تریاک در خواب را به معنی دوستی گمراه کننده و یا بدخواه معنی کرده اند کینه توزی دشمنی پهن کردن دام توطئه و …نیز از معانی همین رویا است.

اگر کسی ببیند خودش معتاد شده است به نشانه ی این است که در روزهای اینده با فردی رابطه دوستی برقرار خواهد کرد که از جانب او لطمه های زیادی را می خورد. اگر دید دیگران معتاد شده اند و به تعارف میکنند نشان دهنده ی این است که خود او باعث گمراهی دیگران میشود.

معتاد شدن همسر به انواع مختلف مواد مخدر به نشانه ی دعوا و درگیری بین زن و شوهر جدایی غم و اختلاف های سلیقه ای میباشد.

اگر دیدی همسرت در حال خرید و یا فروش مواد شده است نشان دهنده ی این است که بخاطر عدم سازش و یا مسائل شخصی دچار دعوا و بحث شدید خواهید شد و کار به جاهای باریک کشیده میشود.

تعبیر خواب معتاد شدن به مواد مخدر ابن سیرین

نیز در مورد معتاد شدن شوهر نوشته اگر دیدی شوهرت معتاد شده است در صورتی که در دنیای واقعی اهل اعتیاد و یا دود و دم نیست به نشانه ی این است که موضوع مهمی را از تو پنهان ساخته و تو با فهمیدنش او را سرزنش زیاد خواهی کرد.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب پیشنهادی

ستارگان

یوسف نبی می فرماید : [یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای […]

گرسنگی

محمدبن سیرین گوید : اگر دید گرسنه است و چیزی نداشت که بخورد ، دلیل حرص است . جابرمغربی گوید : اگردید گرسنه بود مصیبت است . اگر دید گرسنه […]

آموزش

آنلی بیتون می‌گوید : اگر دیدید در حال آموزش دادن هستید ، علامت آن است که یک موقعیت بسیار خوب در زندگی نصیب شما خواهد شد . اگر خود را […]

سوره الحشر

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند سوره حشر می خواند ، دلیل است حشر با مخلصان و رستگاران یابد . ابراهیم کرمانی گوید : محبت او با اهل صلاح و […]

1
دیدگاه بگذارید

avatar
1 نظر دادن ها
0 پاسخهای موضوعی
0 دنبال کنندگان
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
حکیم نظرات اخیر
  مشترک  
newest oldest most voted
Notify of
حکیم
Guest
حکیم

سلام،خسته نباشید
من خواب دیدم یه معتاد میاد پیشم ،و من هم وسط یه خیابون بزرگ و زیبا هستم که سنگ فرش کار شده،بهم میگه مواد داری و من بهش میگم نه ندارم و بعد نصیحتش میکنم که دیگه مواد نکشنه،لطفا تعبیرش رو بهم بگید