تعبیر خواب رستوران

تعبیر خواب رستوران

تعبیر خواب رستوران لوک اویتنهاو

رستوران : سرگرمی پرخرج

تعبیر خواب رستوران  از معبرین غربی

  • دیدن رستوران در خواب به شما هشدار می‌دهد. این هشدار به این معناست که مراقب سلامتی خود باشید و از خرج کردن پول‌های ذخیره خود بپرهیزید. به همین دلیل مراقب رفتارهای خود باشید و با احتیاط بیشتری مسائل مالی خود را دنبال کنید.
  • اگر مکرراً در خواب‌های خود رستوران مشاهده کردید ممکن است آشفتگی در خانه شما در حال رخ دادن باشد.
  • این خواب‌ها پیشنهاد می‌دهند که منزل و خانه شما نیازمند تمیزکاری و مرتب شدن هستند.
  • همانطور که گفته شد خواب‌هایی که در مورد رستوران دیده می‌شوند بیانگر دقت داشتن در مباحث مالی و خرج نکردن بیهوده ثروت فرد بیننده خواب است.
  • همه موارد گفته به شرطی قابل قبول می‌باشد که رستوران و دیدن آن در خواب در محوریت خواب قرار گرفته باشد همچنین برای تعبیری مناسب بایستی تمام جزییات خواب آنالیز و بررسی گردد.
  • دیدن رستوران در خواب نیز می‌تواند به ارتباط با افراد احمق و پوچ  مربوط شود. افراد پوچ کسانی هستند که هدف خاصی در زندگی خود ندارند.
مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب سبزی

تعبیر خواب رستوران گران قیمت

اگر در خواب خود به رستوران گران قیمتی با وسایلی بسیار مجلل رفتید بیانگر تجربه بسیار خوشایندی از ملاقات با دوستان نزدیکتان است.

تعبیر خواب پیشنهادی

تله حشرات

آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تلة حشرات در خواب ، علامت دشمنان علیه شماست . ۲ـ اگر خواب ببینید در تلة حشرات ، حشرات زیادی به دام افتاده اند […]

سوره النساء

محمدبن سیرین گوید : هرکه سوره نساء در خواب خواند ، دلیل که میراث یابد و خویشان و اهل بیت او بسیار گردند . ابراهیم کرمانی گوید : مال و […]

روزهای تعطیل

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن یک روز تعطیل در خواب ، نشانة آن است که ناآشنایان دلپذیری به جمع دوستان و مهمانان شما خواهند پیوست .

غار

محمدبن سیرین گوید : اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد ، دلیل که از دنیا برود . اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد ، دلیل […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x