دیدن خواب موشک

تعبیر خواب موشک

تعبیر خواب موشک آنلی بیتون

۱ـ دیدن موشک به هنگام پرتاب در خواب ، علامت آن است که مقامی برتر از مقام پیشین خود به دست می آورید ، و با همسری وفادار ازدواج می کنید .
۲ـ مشاهدة سقوط موشک در خواب ، نشانة آن است که با پیمانهای ناموفق رو در رو خواهید شد.

تعبیر موشک از لیلا برایت

تعبیر خواب موشک گذاشتن در مکانی، وجود دشمن در اطراف شما است.

تعبیر خواب بمب و موشک در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بمباران ، ناكامیهای متعدد است.
تعبیر خواب شما دچار بمباران شده اید ، علامت یك ازداوج ناكام است.
تعبیر خواب دیگران را بمباران كرده اند ، ناكامی در امور اجتماعی است.

مطلب پیشنهادی  تعبیر خواب موریانه
2.2/5 - (22 امتیاز)

تعبیر خواب پیشنهادی

تاریخ

آنلی بیتون می‌گوید : دیدن تاریخ در خواب ، بیانگر آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید . به این مطلب رای دهید

تعبیر خواب چشمک زدن
تعبیر خواب چشمک زدن

تعبیر خواب چشمک زدن لوک اویتنهاو تعبیر خواب چشمک زدن :  به دست آوردن سود بسیار ۳/۵ – (۱۱ امتیاز)

سوره ناس
تعبیر خواب سوره ناس

دیدن سوره و آیه های قرآن بسته به نوع آیه تعابیر متفاوتی دارد. از این نظر تعبیر سوره الناس به طور کلی خوب و نیکو است. ابن سیرین: اگر بیند […]

آب میوه

لیلا برایت می‌گوید : آب میوه نشان‌دهنده‌ی غرایز روحی و روانی و هیجانات و علایق شما می‌باشد و آب میوه گرفتن ، بیانگر فریب خوشی‌های ظاهر را خوردن می‌باشد که […]

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments