مطالب مربوط به : تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتری

تعبیر خواب انگشتر

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه 14 آگوست, 2019

تعبیر خواب انگشتر یوسف پیامبر علیه السلام دیدن حلقه انگشتری فرزند بود دیدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضی گویند عزت وجاه بود دیدن انگشتری نقره یا فیروزه مهربانی از خلق حضرت […]

مشاهده