مطالب مربوط به : تعبیر خواب باران ابن سیرین

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب باران

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه 1 جولای, 2019

تعبیر خواب باران حضرت دانیال باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد . و خواب دیدن باران به […]

مشاهده