مطالب مربوط به : تعبیر خواب برنج پخته

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد؟ دیدن خواب برنج پخته و خام تعابیر متفاوتی دارد. رنج و زحمتی که برای کشت برنج کشیده می‌شود به‌نوعی در تعبیر خواب منعکس‌شده […]

مشاهده