مطالب مربوط به : تعبیر خواب تمساح

Sample image

تعبیر خواب تمساح

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

فروید: رویاها محصول سیستم ناخودآگاه‌اند که فعالیتشان چیزی جز برآورده کردن آرزو نیست. آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تمساح در خواب ، علامت آن است که صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهند و دشمنان به شما حمله خواهند کرد . ۲ـ اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می گذارید ، […]

مشاهده