مطالب مربوط به : تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب تمساح

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه 13 فوریه, 2019

فروید: رویاها محصول سیستم ناخودآگاه‌اند که فعالیتشان چیزی جز برآورده کردن آرزو نیست. آنلی بیتون می‌گوید : ۱ـ دیدن تمساح در خواب ، علامت آن است که صمیمی ترین دوستان […]

مشاهده