مطالب مربوط به : تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه 13 فوریه, 2019

تعبیر خواب دریا پادشاهی است ، یا عالمی . اگر بیند که آب دریا روشن و صاف است ، دلیل که پادشاه عالم و فاضل است . اگ دریا  تیره […]

مشاهده