مطالب مربوط به : تعبیر خواب عنکبوت

Sample image

تعبیر خواب عنکبوت

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه ۲۴ بهمن, ۱۳۹۷

بسیاری از معبرین دیدن عنکبوت در خواب را دشمنی ضعیف و نادان تعبیر کرده‌اند. با این‌حال تعابیر مثبتی از دیدن عنکبوت در خواب وجود دارد. ابن سیرین: اگر در خواب  ببینید عنکبوت در خانه یا اتاق شماست یکی از اهالی خانه یا افراد خانواده در شما خشم و نفرت به وجود می‌آورد. در این حالت […]

مشاهده