مطالب مربوط به : تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش

تعبیر خواب موش

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه 20 می, 2019

تعبیر خواب موش ، به معنی  زنی بود که به ظاهر آراسته و فریبنده داشته و در باطن فاسد است . اگر شخص  بیند موشی گرفت ، یعنی که زنی […]

مشاهده