مطالب مربوط به : تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

چیزی گرفتن از مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه 22 جولای, 2019

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن ازحضرت دانیال اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد. اگر کسی در خواب ببینید […]

مشاهده
مرده

تعبیر خواب چیزی از مرده گرفتن

منتشر شده در تاریخ : سه‌شنبه 11 ژوئن, 2019

تعبیر خواب حضرت دانیال اگر بیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، منفعت بود از جايی که امید ندارد. تعبیر خواب مطیعی تهرانی اگر مرده در لباس کهنه […]

مشاهده