مطالب مربوط به : تعبیر خواب گربه سیاه

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

منتشر شده در تاریخ : سه‌شنبه 14 می, 2019

ابن سیرین می گوید دیدن گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است . اگر دید گربه درخانه او آمد ، دلیل که دزدی در آنجا رود . […]

مشاهده