مطالب مربوط به : چرا ذوباره خواب میبینیم

علل خواب

چرا خواب می بینیم؟ رموز خواب و رویا دیدن چیست؟

منتشر شده در تاریخ : یکشنبه 22 دسامبر, 2019

چرخه خواب چیز پیچیده ای است و تنها بخشی از آن را هنگام بیداری به خاطر می آوریم که به همان زمان rem خواب همراه با حرکات تند چشم، مربوط […]

مشاهده